tirsdag, september 04, 2012

Dagens bibelord: rot

Dagens bibelord beskriver vel et særdeles rotete eiendomsforhold jeg er glad det ikke er jeg som skal rydde opp i: 
"Eg bed for dei. Eg bed ikkje for verda, men for dei som du har gjeve meg, for dei er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og eg har vorte herleggjord gjennom dei." 
- Joh 17, 9-10

Ingen kommentarer: