mandag, juli 23, 2012

Dagens bibelord: Cash!

Dagens bibelord får meg til å tenke på noe Bono engang sa. Dette er bibelordet: "Så skal min Gud, som er så rik på herlegdom i Kristus Jesus, gje dykk alt de treng.  
 - Fil 4,19. 
Bono derimot sa: "the god I belive in isn't short of cash, mister." På den annen side, det er vel neppe Bono heller.

Ingen kommentarer: