torsdag, september 21, 2006

For teit av Diskrimineringsombudet

I VG kan en i dag lese at Diskrimineringsombudet frykter at kravet om å kunne svare både på nynorsk og bokmål, hindrer innvandrere i å få jobb i staten. Ombudet tar nå saken opp med Kulturdepartementet, som har ansvaret for målloven, for å få svar på om statens målkrav innebærer språklig og ulovlig diskriminering.

- Hvis et krav om at alle ansatte i staten skal beherske begge målformer praktiseres strengt, vil det i praksis føre til at mange personer med minoritetsbakgrunn utelukkes fra ansettelse i staten. Det vil etter vår mening være uakseptabelt, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås i brevet. En ny stortingsmelding om målbruk i det offentlige ble lagt fram i fjor.

Dette er jammen det dummeste jeg noengang har lest. Problematikken er kanskje relevant for innvandrere som søker jobber i de 100 kommuner som har nynorsk som administrasjonsspråk, men i i Staten? Jeg kjenner jo mange som jobber i Staten, også utenfor min egen arbeidsplass. Jeg har ennå aldri hørt noen jeg kjenner fortelle at de på jobbintervju har blitt spurt om hvordan det står til med nynorskferdighetene deres.

Problemet, Beate Gangås, er ikke at statlige institusjoner bruker målloven til å holde innvandrere ute fra statlige stillinger, problemet er at store deler av Staten ikke oppfyller målloven, eller gir blaffen lovens hensikt.

Ingen kommentarer: