mandag, oktober 10, 2005

Rammstein møter nynorsk: Rammsund.

Dette har blitt mitt yndlingsband for tiden, Rammsund.

De sier om seg selv:
"Me har tre låtar som kan lastast ned frå www.proverorsbarnet.com/media/rammsund. Hugs å endre filnamna frå .exe til .mp3. Me har dessverre ikkje lov å ha dei på Urørt sine heimesider, då det er i strid med deira rettingsliner. Låtene er: "Mutter'n", "Hjartet mitt brenn", "Lemmen min", og ein ihelkomprimert versjon av "Du har". Rammsund er eit Rammstein tribute-band, med nynorsk-omsette tekster. Beinhard musik, glimt i auget, skikkeleg live-show, og berre masse moro!" (Jeg har retta elendig nynorsk i deres omtale av seg selv. Heldigvis er det selveste Norsk Språkråd som hjelper dem med å perfeksjonere nynorsken :-)

På onsdag gikk jeg på på Verkstedet for å høre dem live. Det var en herlig parodi, med respekt for orginalen. Akter å få med meg flere opptredner med Rammsund.

Les kommentarene til denne bloggpostingen, som inneholder en vanlig god norsk språkdebatt.

10 kommentarer:

Journey sa...

Det vore ovkjekt å vera med, men litt langt å koma seg til Oschlo, diverre. Men kva meiner du med av Spraakraadet hjelper dei med nynorsken? Nynorsken deira sug jo maksimalt! Men bra musikk, DET er det! :)

Eirik Stillingen sa...

hei Journey

Du posta bare minutter før jeg oppdaterte artikkelen i bloggen min. Konserten er nå over den.

Nynorsken i de omsette Rammstein tekstene sug slett ikkje. Den nynorsken Rammsund har på heimesia si, og som småprat mellom songane, sug derimot.

rammgeir sa...

Hei hei! Jeg skriver dette på bokmål. Ja, nynorsk er vanskelig! hehe Men heldigvis har man lang tid på seg til å perfeksjonere tekstene på låtene. Språkrådet har hjulpet oss med fire eller fem av de totalt 12 låtene vi har oversatt, og takket være dem har de blitt bedre. Men gudskjelov har vi jobba såpass hardt med tekstene på forhånd at det har vært småplukk å fikse på for Språkrådet. Men når det gjelder småkommentarer i forum og sånt, så får det bli som det blir. Selvfølgelig kommer også den nynorske pratinga mellom låtene på konsertene til å suge stort i en god tid fremover. Inntil jeg får lest en del nynorske bøker ;) Men tøft å finne et innlegg om oss her inne! =D

Journey sa...

Hei Rammgeir!
Morosamt at du fann dette og at det ikkje berre vart ei meiningslaus meiningsutveksling mellom Eirik S. og meg, som ikkje kjenner kvarandre eingong.
Lat meg fyrst seia at einkvar som står fram på NRK Nyhenda og seier at "nynorchk ær coolt" skal ha lassevis av respect og credz! (I føregåande setning er det tre uttrykk eg personleg tek sterk avstand frå, men argumentet mange nyttar for å skrive (og prate) bokmål er jo at ein lyt gjera seg forstått andre stader òg, so det prøver eg på her;)
Vidare lyt eg vel orsaka meg for at eg sa at nynorsken dykkar sug. Eg har lett for å framstå som ein språksnobb, og det tener ikkje saki, trur eg. Det eg meiner, er at det framleis er mogleg å gjera tekstane betre, men berre so det er sagt; eg hadde ikkje gjort omsetjingsarbeidet betre sjølv!
Sjølv likar eg godt at de nyttar konservative former. Dette gjer det mykje ”hardare” og råare, nett det som gjer at tysk er so bra til denne typen musikk. Men det forpliktar òg til å halde eit jamnare språk gjennom heile tekstene. Dette kan sjølvsagt vera vanskeleg for den som ikkje skriv nynorsk til vanleg, og det er bra at de har fått med dykk Spraakraadet på dette, sjølv om mangt og mykje kan segjast om dei fyrane som sit der. Eg hadde eigentleg tenkt meg til å by dykk hjelp, men dette er vel ikkje so aktuelt då, kan hende? Ettersom eg sjølv skriv eit konservativt nynorsk, med i-endingar, kløyvd infinitiv og totalt fråvær av ”anbeheitingar” kunne jo eg tenkje meg at de hadde vore so konservative, men det er kan hende ikkje teneleg? Mitt forslag er at de er konsekvente med –a som infinitivsending og held dykk undan tjukk l. Sjølv har eg tjukk l, men tykkjer det vert ”meir nynorsk” utan. Kan vera det er av di telemarksdialekti er førebiletet for ”korrekt nynorsk”, jamfør nasjonalromantikken? Dette vert vel ei smaksak. Vidare er det morosamt å finne norske ord som liknar mest mogleg på dei tyske, og dette har de vore særs flinke til, tykkjer eg. Eg vilde likevel styre undan ”Muttern”, sjølv om dette er heilt likt originalen. Dette av di det er austlandsk slang, og ikkje nokor nynorsk skriveform. I staden vil eg føreslå ”Mor mi”. Smak på det og prøv å syng det. Det høver ganske godt og spelar med på ”morra di”, eit uttrykk alle kjenner etterkvart.
No skal eg ikkje mase meir, men om nokre av synspunkti mine høyrest interessante ut, tak gjerne kontakt, so skal eg hjelpe til so godt eg kan! Eg vert glad av slike som dykk! :)

rammgeir sa...

Hei! Når det gjelder "Mutter'n" er både jeg og bandet meget klar over at det ikke er nynorsk. Men vi syntes bare det var ufattelig gøy å kalle låta det. Vi vurderte faktisk "mor mi", men lot mutter'n stå. hehe Hva demoen angår, er den spilt inn FØR språkrådet kom på banen, så de låtene er ene og alene våre egne oversettelser. Dessuten har jeg funnet et par feil i ettertid selv, men demoen MÅTTE være ferdig da vil gjorde den, for vi prøvde å få varme opp for Turboneger like etterpå. Det skar seg, gitt. Uansett, de tre låtene var gjort på en og en halv dag, en gikk til innspilling og en halv til miksing. Vi ble faktisk nesten ferdig med en fjerde låt, "Engel". Men vokalen min satt ikke bra nok, så den må synges inn på nytt før vi gidder å mikse den.

Jeg har ingen problemer med å motta hjelp til tekstene, bare bra det. Et problem med å oversette tysk til nynorsk, er at det innimellom er svært vanskelig å få til rim og rytme. Dermed kommer det et par bokmål-endinger der hvor vi rett og slett ikke har klart å få det til på en annen måte (ref. "Kritisert blir den som smerte kjenner / av elden som huden forbrenner"). Sterke verb blir med andre ord innimellom til svake, i enderimets navn.

Men tekstene jobbes stadig med, det er vel derfor vi egentlig ikke har lyst til å gi ut noen plate. "Lemmen min" har allerede gjennomgått litt forandring siden demoen ble spilt inn. Eksempelvis, i stedet for "Mjuke lemmar og harde parter / står skrive i spisekartet", har det blitt til "Mjuke lemmar og også harde / skrivne opp i spisekartet". Og "Eit skrik vil mot himmelen fare / det vil gjennom englar skjære", har blitt til "Eit skrik vil mot himmelen fare / rakt skjære gjennom engelskare". Andre forandringer er også gjort her og der.

Uansett, konservativ nynorsk er det vi ønsker, i den grad det er mulig. Vi er i så måte svært fornøyd med "Eg har ikkje lyst", som en god kompis av meg har oversatt i sin helhet.

Journey sa...

Det er jo bra at de får hjelp av kunnige folk, men utan at de (du?) hadde fått denne sinnsvake idéen, vilde det ikkje vorte noko av det heile. Meir credz!
No har jo eg berre høyrt demoane du har liggjande på sida di, og kan då ikkje seia noko om korleis det språklege nivået har vorte. Difor er det óg vanskeleg å koma med konkrete forslag til forbetringar, men eg vil dele eit par ressursar med deg som eg har hatt stor nytte av:
1: Magne Rommetveit: Med andre ord: Dette er eit grenselaust bra oppslagsverk med praktiske omsetjingar frå bokmål til nynorsk. Eit fantastisk hjelpemiddel for å finne gode omsetjingar og synonym. Finst både som bok og elektronisk oppslagsverk. Sjå http://www.samlaget.no/mao/index.html
2: Dokumentasjonsprosjektet ved UIO sine orbøker på nett: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html .
Mykje, mykje enklare enn å slå opp i ordbøker:)

Uansett, eg likar betre "Mor mi" og glér meg over at de i alle høve har vurdert det. Og om de vil vera konservative; kva med "Eg hev ikkje hug!"?

Og eg vonar det vert anten plate eller høve til å laste ned fleire songar, ettersom eg ikkje har høve til å koma meg til Oschlo so ofte. Og dette vil eg ha meir av! :)

rammgeir sa...

Her er vår versjon av "ikkje lyst":

Refr.: Eg har ikkje lyst
Eg har ikkje lyst
Eg har ikkje lyst
Eg har ikkje lyst

Eg har ikkje lyst til å frygdast med meg
Eg har ikkje lyst til å røre ved meg
Og hadde eg lyst til å masturbere
Så har ’kje eg lyst til å ta til med det
Og hadde eg lyst til å blotte baken
Så har ’kje eg lyst til å sjå meg naken

Hadd’ eg lyst med digre beistet
Så har ’kj’ eg lyst å faren freiste
Eg vil ’kje opp frå iselauget
Men har ’kje lyst for kjøld å daude

Eg har ikkje lyst til å dekkje bordet
For eg ikkje har lyst til å svelgje fôret
Eg har ikkje lyst til å trø på vekta
Men vil ikkje krype for feitleiksmakta

Hadd’ eg lyst med digre beistet
Så har ’kj’ eg lyst å faren freiste
Eg vil ’kje opp frå iselauget
Men har ’kje lyst for kjøld å daude

Eg vert vel her på stellet
Og fær vel mine fluger telje
Eg rører ved meg utan lyst
Og ser at eg for lengst er vorte kald

Så kald
Eg er kald
(Osv.)

Eg har ikkje lyst!

Journey sa...

Ja, det var ei god tekst! Flink kompis du har der:)
Likevel har eg prøvd med på ein eigen versjon. Denne er heilt og haldent bygd på dykkar tekst, og kan sjåast på som forbetring eller valdtekt alt ettersom. Eg vil berre gjera det heilt klårt at dette ikkje er for å rakke ned på teksti som alt er skrivi, men for å gjeva eit innspel og sjå om det høver betre med eit noko meir konservativt språk. Eg er ingen diktar, so enderimi mine er ikkje heilt gode allstøtt, men ta det for det det er…

Eg hev ikkje hug
Eg hev ikkje hug
Eg hev ikkje hug
Eg hev ikkje hug

Eg heve ikkje hug til å frygdast ved meg
Eg hev ikkje hug til å røre ved meg
Og hadde eg hug til å masturbere
So let eg heller vera med det
Og hadde eg hug til å blotte baken
So har eg ’kje hug til å sjå meg naken
(Denne er so bra, at det er vanskeleg å koma opp med noko, men eg kan prøve:

Og fekk eg hug meg sjølv å blotte
Vilde eg berre sjølv meg spotte

Og eg fekk hug til meg sjølv å blotte
Men tykte eg såg ut som ei rotte…

Eg heve hug meg sjølv å syne
Men skrotten min er heilt på trynet…

Ååå!)


Hadde eg hug med Digre Beistet
So hev eg ’kje hug (til) å faren freiste
(Prøvde å finne noko som rima på Midgardsormen her, men laut (nesten) gje opp. Tykte det vore ein morosam vri. Vel, her er eit forslag, men hey;
Og fekk eg hug med/på Midgardsormen
Gjenge det nok utyver formen)
Eg vil ’kje opp frå iselauget
Men har ’kje hug for kjøld å daude

(Same her, men eg prøver:
Eg vil ’kje opp frå snjoen gange
Men vil ’kje la(te) kjøldi meg fange)


Eg hev ikkje hug å noko tyggje
For eg vil ikkje skrotten tryggje
Eg hev ’kje hug på vekti stande
Eg vil ikkje i feite lande

---

Eg får vel liggje her å fekte
Og fær vel mine fluger rekne
Eg rører ved meg utan trong
Og eg er vorte kald som betong

(Den var ikkje heilt god, og her kjem to til som ikkje er heilt gode og kan hende litt for fritt omsette?

Eg rører ved meg utan trå
Men kjenslene ligg utanpå

Eg rører ved meg utan hug
Men kvalmast av det sjølv i smug)

Kjønnskald
Eg er kald
(Osv.)

Eg hev ikkje hug!

rammgeir sa...

Hehe morsomt! Men bra det i hvert fall ikke bare er vi som synes det er en utfordring å oversette tekster :-)

Journey sa...

Det er vel ikkje utan grunn at folk går årevis på skule for å verte omsetjarar...